Marek Hladík

Během magisterského studia psychologie mě uchvátilo propojení psychoterapie s prací s tělem. V tělesně-orientované psychoterapii spatřuji přístup, který je celostní a účinný, a zároveň velmi přirozený a mnohdy i hravý. Ještě před dokončením studia jsem nastoupil do čtyřletého psychoterapeutického výcviku v tanečně-pohybové terapii, kde jsem sám na sobě mohl zažít, jak léčivá a rozvíjející může být psychoterapeutická práce s tělem.

Jako své poslání vnímám pomoc lidem na jejich cestě k autenticitě, svobodě a spokojenosti v životě. Vyrůstal jsem jako velmi stydlivý a úzkostný člověk. Většina kontaktu s ostatními lidmi pro mě byla obtížná, protože jsem si nikdy nepřipadal „dost dobrý“ a stále jsem hodnotil to, co si o mě v danou chvíli myslí druzí. Naštěstí nějaká část mě věděla, že nemusím svůj život žít v každodenní přítomnosti strachu, a nepřijal jsem to jako normu, že „takový prostě jsem“. Začal jsem pracovat na poznání sebe sama a díky tomu teď žiju v mnohem větší svobodě, objevil jsem své poslání a otevřela se mi hloubka života. Věřím, že každý z nás má moc začít si tvořit takový život, jaký si přeje žít, a plnit si i své nejtroufalejší sny. Nehledě na okolnosti.

Šárka Krotká

Věřím, že lidé nepotřebují být zachráněni ani vysvobozeni. Potřebují si uvědomit svou vlastní jedinečnost, zdroje své síly a učit se, jak k těmto zdrojům  mít přístup.

Během vysokoškolského studia psychologie jsem pociťovala vnitřní nenaplněnost a touhu po větší celistvosti přístupu k člověku. Nastalo období velké bolesti, kdy jsem cítila, že má duše volá po pravdě a autenticitě. Obejvováním různých přístupů tělesně-orientované psychoterapie, rituálů, jógy a rozmanité spirituální praxe se přede mnou otevřela má vlastní hluboká cesta poznání, léčení a opuštění nepotřebných strachů.

Vnímám, že cesta léčení je o neustálé kultivaci vztahu se sebou samým, lidmi a vším, co nás obklopuje. Je to cesta transformace niterných zranění a strachů v lásku a jednání z ní vycházející. Na této cestě máme neustále k dispozici velmi moudré průvodce, jimiž jsou tělo i příroda kolem nás.  

Důležitým aspektem osobního růstu je pro mne propojení těla, emocí, myšlení a spirituality. Pomocí prohlubování kontaktu s tělem můžeme lépe uchopit svůj vnitřní osobitý rytmus a s respektem jej propojovat s rytmem dnešního světa. Stáváme se vnímavější k cyklům v nás i v přírodě, které nás bezprostředně ovlivňují. Uchopení cykličnosti a smrtelnosti s ní spojenou vede k pokoře a nekončící důvěru v život a ke spojení s vyššími silami, jež život utvářejí.

Zde se můžete přihlásit k odběru připravovaných akcí nebo zobrazit kalendář akcí.

Tvorba webových stránek Designsoft.cz