Zdravíme Vás. Na tomto místě bychom Vám rádi představili myšlenku Moudrosti přírody a náš přístup.

Marek Hladík

Našim posláním je pomáhat lidem na jejich cestě k přijetí své jedinečnosti, probuzení své síly a vytvoření takového života, jaký chtějí žít. Jsme tu pro Vás, abychom Vás na této cestě doprovázeli, podporovali, a vytvářeli bezpečný prostor pro Váš růst.

Společně se budeme rozvíjet skrze práci s autentickým pohybem, rituály, tancem a dalšími cestami. Klíčovým prvkem naší práce je vytvoření bezpečného prostoru, ve kterém se bez hodnocení setkáme takoví, jací v daném okamžiku jsme.

Náš přístup vystihují tyto body:

  • Každý člověk je jedinečná bytost s vlastním místem v síti života a posláním, které se s ním pojí. Cestou sebepoznání a léčení našich duševních zranění jdeme k objevení našich darů a vnitřní síly. Postupně se tak přibližujeme ke své pravé podstatě.
  • V naší práci je důležitou oporou tělo. Pomocí prohloubení kontaktu s tělem se stáváme vnímavější k jeho moudrosti a signálům, které nám poskytuje v každodenním životě.
  • Propojujeme spiritualitu s každodenním životem a považujeme za důležité ji ukotvit v těle a “zůstat nohama na zemi”. Posvátno není třeba hledat jen v oblacích, protože je přítomno v „běžné“ zkušenosti přicházející skrze naše tělo, smysly, a ve vztazích s lidmi kolem nás.
  • Člověka vnímáme jako neoddělitelnou součást přírody. My jsme příroda. Z přírody jsme stvořeni a sami jsme její tvořivou složkou. Příroda nás vyživuje a ukazuje nám její nesmírnou inteligenci. Jestliže pozorně vnímáme a nasloucháme, můžeme z její moudrosti čerpat a učit se.
  • Na naší cestě využíváme původní prameny poznání a současně těžíme z napojení na zdroj moudrosti přítomný v každém z nás.

Zde se můžete přihlásit k odběru připravovaných akcí nebo zobrazit kalendář akcí.

Tvorba webových stránek Designsoft.cz